Menu Fermer

Bestuurders

Bestuurders hebben een bepaalde verantwoordelijkheid binnen een club. Ze moeten er op toezien dat de huisregels en gedragscodes van de club duidelijk zijn voor al hun leden en dat deze bovendien nageleefd worden. Ze moeten nadenken over eventuele sancties bij het overtreden van de gedragscode. Een transparante communicatie naar de leden toe is hierbij belangrijk.

Verder dienen de bestuurders een voorbeeldfunctie aan te nemen binnen de club en dienen ze zich uiteraard zelf aan de regels te houden. 

Trainers

Dat trainers van belang zijn in een basketbalclub, hoeven we waarschijnlijk niet meer uit te leggen. Zij zijn verantwoordelijk voor de opleiding van onze spelers en zijn bovendien multifunctioneel. Zo hebben ze naast de trainingen geven en wedstrijden begeleiden, vaak extra rollen die ze dienen op te nemen. Zo zijn ze vaak teachers voor de spelers en vullen ze als het ware een opvoedende rol in. Ze trachten de spelers de juiste normen en waarden mee te geven en werken aan de spelers en het team in hun geheel.

 

Spelers

De spelers zijn de vertegenwoordigers van onze clubs op het veld. Als federatie staan wij enorm achter het fairplay-gebeuren en niets is mooier om te zien dan spelers die sportief met elkaar, hun tegenstanders, de officials, de coaches, het publiek, … omgaan.

 

Ouders

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor hun kinderen en we verwachten dat de ouders er dan ook op toezien dat hun kinderen (de spelers) goed gedrag vertonen op en naast het veld. De ouders hebben een voorbeeldrol, waardoor we uiteraard ook van hen verwachten dat ze niet alleen hun kinderen aansporen tot goed gedrag, maar dat ze dit goed gedrag ook zelf uitvoeren. Bij het supporteren staat respect centraal. We willen dat ouders positief supporteren, zowel voor hun eigen zoon of dochter, als voor de rest van het team. De ouders moeten op bepaalde momenten ook leren dat ze hun kinderen moeten loslaten op het basketbalveld en dat zodra de training/wedstrijd start, de coach het woord heeft en de ouders zich niet moeten ‘moeien’ tijdens dit verloop.

Officials

De officials zijn vertegenwoordigers van de federatie en zien er op toe dat de spelregels worden nageleefd op de wedstrijden. Zij verdienen het nodige respect, want No Ref, No Game! Als vertegenwoordiger van de federatie streven we ernaar dat zij niet alleen anderen controleren op het naleven van (spel)regels, maar ook dat ze zelf een voorbeeldrol innemen door de nodige gedragscodes na te leven.